preskočite
  Redraida

  /Redraida
  Od malih nogu ima jako interesovanje za alhemiju, duhovnost, kao i nauku i medicinu ― i njihov spoj.
  Veruje u to da je Bog – u različitim vremenskim periodima – slao Svoje poslanike/proroke/anđele „običnim“ ljudima, da ih podseti na svoju dužnost prema Bogu, svome Tvorcu. Uz istraživanje monoteističkih religija, posvetio se i proučavanju svih postojećih monoteističkih religija, kao i religijama koje su vešto sakrivene od ljudi.
  Živi i radi u Velikoj Plani.

  Svet Vlada Tepeša

  Afrička monoteistička religija Vudu

  Isus Hrist – Bogočovek koji je promenio čovečanstvo i ljudsku svest

  Đini u Islamu

  Šta i ko su đini, sihirbazi, sihir, rukja? Kome i čemu su namenjeni? Ko im je gospodar, a ko upravlja njima?

  Monoteizam u starom Egiptu

  Antihrist u Islamu, Hrišćanstvu i Judaizmu

  Tajanstvena monoteistička religija Jezida

  Mlada monoteistička religija Bahai

  Jedžudž i Medžudž

  Nadiranje zla sa krajeva sveta.

  Trenutno ne postoje rubrike ovog saradnika.
  

  Trostruki Mesec (Privezak)

  3.000 R. S. D./30 €

  Veštičije Kamenje

  3.000 R. S. D./30 €