preskočite
  Miodrag Milanović

  /MiodragMilanović
  Istoričar Miodrag Milanović pripada svetskom krugu istoričara/strukturalista, živo zainteresovan da obnovi drevne korene srpskog naroda. Pregnantan kritičan stav autora se ne pokazuje tek u samostalnosti suda koji se ne samo razlikuje od drugih, već se odmah razračunava sa tim drugim (pozitivisti, titoistički istoričari, Vijensko-Berlinska škola), kao što se pokazuje u spremnosti ovog istražitelja drevne prošlosti Srba da porekne dela koja kritikuje, smatrajući sebe pozvanim i ovlašćenim da to čini, sa jedne strane svojim sigurnim znanjem i još više svojim kriterijumom u istoriografiji, nezadovoljan stanjem zvanične srpske istoriografije ― običajene i komformističke. U svojoj obnovi srpske istorije koristi – pored istorijskih vesti i bitne naučne literature, sa velikim trudom – arheološke, etnografske i mitološke izvore. Konačan ishod ovog istoriografskog poduhvata je do te mere uspešan da možemo govoriti o novom kritičkom glasu koji svakako treba podržati. Za knjigu »Srpski Stari Vek« je dobio plakat »Karađorđe« i nagradu Milan Đ. Milićević (prvi sekretar Srpske Akademije Nauke i Umetnosti i osnivač Srpske Književne Zadruge).
  

  Trostruki Mesec (Privezak)

  3.000 R. S. D./30 €

  Veštičije Kamenje

  3.000 R. S. D./30 €