preskočite
  Tajanstvena monoteistička religija Jezida

  Tajanstvena grupa ljudi, skrivena od očiju javnosti, miran i pobožan narod, narod koji se bori sa svim svojim nedaćama, protiv zlih ljudi i ugnjetavača... Zanimljiv i miroljubiv narod, po vrlinama sličan Balkancima, ali ono što zaista privlači pažnju je njihova tajanstvena monoteistička religija. Oni su – Jezidi – narod koji je do sada preživeo pravu golgotu od radikalnih salafista terorističke vojne formacije I. S. I. S., vođenu iskrivljenom svešću o Kur’anu i Islamu. Ali ko su oni? Koja je njihova religija? Jezidi su Kurdi, jedini narod koji se odupro islamizaciji na Bliskom Istoku. Oni su iranski narod naseljen u jugozapadnoj Aziji. Za njihove matične zemlje podrazumevaju se Kurdisan, Horasan i etničke enklave u Anatoliji, a za njihove pretke smatra se drevni iranski narod Medijaca. Jezidi su danas nastanjeni najviše na prostoru Iraka, ali ima i manjih zajednica u Siriji, na Kavkazu, u Iranu i Armeniji. Njihova religija je toliko stara da se ne zna kako je u opšte nastala. Postoji predpostavka da potiče iz delova današnje Indije, odakle su je Kurdi poneli sa sobom nekoliko hiljada godina pre rođenja Isusa i Muhameda. Vremenom se pomešala sa okolnim religijama i tako je nastala današnja monoteistička religija koja počinje kao i sve ostale monoteističke religije ― U početku Bog stvori nebo i zemlju...

  U šta veruju Jezidi?

  Biblija i Kur’an na sličan način opisuju pad Satane/Iblisa. I Biblija i Kur’an kažu da je Bog naredio da se anđeli poklone Njegovoj tvorevini ― stvorenju od gline i da su ga svi anđeli poslušali, osim Iblisa, koji je odgovorio: »Zar ja, anđeo vatre, da se poklonim stvorenju od gline?!« Sada dolazimo do zanimljivog dela. Jezidi smatraju da to nije tačno. U stvari, Bog je pozvao anđele da se poklone čovečanstvu: svi se anđeli pokloniše, ali Iblis ne htede. Kada ga je Bog upitao zbog čega se nije poklonio ljudima, on je dao odgovor identičan kao u Bibliji. Međutim, po Jezidima, umesto da ga Bog zbaci sa neba, Bog ga „samo malo“ kažnjava kratkim periodom boravka u vatri pakla koju on gasi suzama i Bog mu oprašta, zato što je on jedini odbio da se pokloni stvorenju od gline i što je dokaz da je jedini bio pametan i znao da se treba klanjati samo Bogu, Stvoritelju, a ne stvorenju od gline ili kipu. Posle tog događaja, dobio je od Boga planetu Zemlju da joj bude gospodar i da vlada njome. Zbog svega ovoga, pojedini muslimanski i hrišćanski teolozi nazivaju Jezide đavoljim narodom. U stvari, kratko objašnjenje je da Jezidi obožavaju satanu isto kao i Boga, a obzirom da „njihov“ bivši pali anđeo više nije zbačen, samim tim više nema ni pakla već samo Raj u koji će Jezid da uđe kada prođe dovoljan broj reinkarnacija da bi se telo očistilo od grehova. Muslimani, naravno, znaju da Jezidi obožavaju palog anđela i to je u glavnom glavni razlog zbog čega je I. S. I. S. formacija pokušala da ih „obriše sa površine Zemlje“.
  Jezidi Iblisa ne zovu tim imenom, pod kojim je poznat u Islamu, već imenom Taus, što znači paun. Melek Taus ili Anđeo Paun upravlja svetom dok se Bog ne vrati. Kada je Melek Taus čuo od Boga da je dobio Zemlju kao nagradu, raširio je svoja krila i spustio se u Lališ (blizu Mosula). Veruje se da je Melek Taus bio bačen u vatru, ali su njegove suze pokajnice ugasile vatru pakla i, kao što je navedeno u tekstu, Bog mu je oprostio. Od tada nema ni pakla niti vatre, a Melek Taus služi kao posrednik između Jednog Boga i ljudi. Melek Taus se pojavljuje i prikazuje u jezidskoj tradiciji kao Paun. Zanimljivo je da je Paun na neki način povezan i sa Hrišćanstvom, zato što je i u ranom Hrišćanstvu paun bio simbol uskrsnuća i besmrtnosti, zato što se tada verovalo da paunovo meso ne truli. Njihove molitve su obeležene pravilom da se uvek mole okrenuti prema Suncu tokom njegovog izlaska, u popodnevnim časovima i kada Sunce zalazi. Sreda je prazničan dan, a subota, kao i kod Jevreja, dan odmora. Žive u jako povučenim zajednicama gde se praktikuje brak unutar zajednice. Zajednica ima sistem kasti, kao i kod Indijaca, koje čine Muridi, Pirovi i Šejhovi koji se žene samo ljudima iz svoje kaste. Svoje pokojnike sahranjuju u kupastim grobnicama sa presavijenim rukama. Trenutni vođa zajednice je princ Tahsin Said. Jezidi takođe veruju da je Bog svet dao na upravljanje sedmorici anđela od kojih je glavni Melek Taus. Za njega veruju da je Zemlju ispunio florom i faunom i da je učinio pravim Rajem koji su ljudi upropastili i uništili. Kao što je već navedeno, ne veruju u postojanje pakla, već onaj koji krši Božije Zakone čisti dušu reinkarnacijom ili selidbom duše. Njihovo verovanje se sastoji i u tome da svi ljudi u sebi imaju dobro i zlo i da izbor o dobru ili zlu donose bez bilo kakvog spoljnog iskušavanja. Veruju da se sedmorica anđela povremeno reinkarniraju u ljude, životinje i u poslanike svih poznatih religija i da su to činili kroz celu ljudsku istoriju. Bitan detalj njihovog verskog prava je da su samo oni direktni potomci Adama, dok su ostali ljudi potomci od potomaka Adama i Eve. Za osnivača i, može se reći poslanika ili proroka, smatra se mistik Šejh Adi Ibn Musafir za koga se predpostavlja da je umro 1162. godine. Jezidi veruju da je selidbom duše i reinkarnacijom postao božanstvo, zbog čega je njegov grob u Lališu u blizini Mosula postao svetiliste (Šejh-Han). Slično kao kod Muslimana koji idu na hadžiluk, Jezidi svake godine organizuju hodočašće do groba Šejha Musafira. Viziju nove religije – kako je sâm Ehnaton posvedočio na papirusima – dobio je ugledavši sunčev disk između dve planine. Tada je u sebi dobio osećaj da ga Aton navodi da izvrši mnoge reforme u društvu i da mu se vrhovni bog ukazao u svoj svojoj veličini ― u vidu moćne svetlosti Sunca. Sama ceremonija novonastale monoteističke religije u čast Atona je bila prilično jednostavna: sve je bilo usmereno na dostizanje što većeg duhovnog bogatstva. Jezidi sebe nazivaju još i Ezidi ili Dasini ― njihova današnja plemena i tvrde da im samo ime potiče od reči »Jezdan« (Yezdan), ili »Ezid«, što znači Bog.
  
  
  

  Trostruki Mesec (Privezak)

  3.000 R. S. D./30 €

  Veštičije Kamenje

  3.000 R. S. D./30 €