preskočite
  Antihrist u Islamu, Hrišćanstvu i Judaizmu, i osvrt na njegovo delovanje na Sudnjem Danu

  Većina vas je sigurno čula za Sudnji Dan, „smak“ sveta, Armagedon, kako god ga zvali... Međutim, da li znate šta Sudnji Dan zaista donosi kako vernicima, tako i nevernicima? Osvrnućemo se sada na svih tri monoteističkih religija: Judaizam, Hrišćanstvo i Islam ― njihov opis Sudnjeg Dana, kao i Antihrista. Temeljiću se na neki vid eshatologije ove tri najveće monoteističke religije. Šta govore o Sudnjem Danu i o Antihristu (Dadžalu)? Hajde da vidimo šta ili ko je u opšte Dadžal... Antihrist, ili Dadžal (Dajjal), ili Lažni Mesija u Hrišćanstvu, se generalno smatra likom zla, koji će lažno da tvrdi da je Hrist (Mesija). U Novom Zavetu se pojam »Antihrist« pominje ukupno 10 puta. Isus Hrist, za koga Hrišćani veruju da je Jevrejski Mesija, pojaviće se u svom drugom dolasku na Zemlju da bi se suočio sa Antihristom, koji će da se smatra najvećim lažnim Mesijom u Hrišćanstvu. Ovo je ključno za razmišljanje zato što se u ovome poklapa i Islam. Muslimani, takođe, veruju da će Isus Hrist da dođe po drugi put i da ubije Antihrista koji će da krene da se – kada mu se Isus Hrist bude približio – topi od Isusove svetlosti i čistote, ali o tome u narednom tekstu. Po hrišćanskom verovanju, prvo će da nastupi bezakonje: blud, nemoral, zločin, i tako dalje. Sve će to tada biti normalno i ništa neće biti strano (već danas deca odrastaju uz nasilje na televiziji i Internetu). Nastupiće klimatske promene, česte suše, poplave, zemljotresi i požari (deo toga se već dešava danas). U svom tom opštem bezakonju, pojaviće se Antihrist. Činiće razna čuda da bi pridobio svoje sledbenike. Kao dokaz da su njegovi sledbenici na njegovoj strani, tražiće od svakog sledbenika da primi pečat ili Žig Zveri. Mnogi greškom misle da se tu doslovno radi o pečatu ili ― čipovanju. Duša prirodno pripada Bogu, a ne telo, jer telo ostaje u zemlji i vraća se zemlji. Pre će biti da je Žig Zveri, u stvari, određena vrsta pečata duše, odnosno nauka koju ćete morati da primite u svojoj duši ili javno da priznate da je on bog ili mesija. Kada se ustoliči (zacari), prvih tri i pola godine će doslovno „teći med i mleko“. Ovaj deo je bitan jer ovako opisuju Jevreji svog Mesiju. Da ne opisujem previše, zamislite samo Raj. Tako će prvih tri i pola godine biti na Zemlji. Opis tog vremena je da će minuti i sati da protiču nestvarno brzo: ljudi će tada da imaju osećaj da jedan sat traje kao jedan minut (već se danas dešava da nam „vreme leti“). Kada isteknu tri i pola godine, doći će drugih tri i pola godine koje će biti veoma teške za narod. Sunce će da nestane, Mesec će da nestane, biće suše, nestaće sve reke, jezera, mora, hrane i biljnog i životinjskog sveta. Narod će se tada mnogo da se namuči i samo najistrajniji će da ostanu do kraja vernici. Sličan opis svega ovoga je i u Islamu. U Islamu, puno ime lažnog Mesije ili Antihrista je El Masih Ed Dadžal (المسيح الدجّال) i predstavlja antimesijsku figuru (sličnu Antihristu) koja će takođe da se pojavi sa ciljem da prevari čovečanstvo, pre nego što dođe Isa (Isus Hrist), kako je Isus poznat među Muslimanima. Što se tiče Judaizma, poznata je antimesijska figura, takođe sin device, koji se zove Armilus, kralj koji će se – prema Judaizmu – da se pojavi na kraju vremena protiv Mesije i on će da ga pobedi nakon što Izrael proživi mnogo stradanja i razaranja. Zanimljivo je da je koncept Antihrista odsutan u tradicionalnom Judaizmu. Međutim, njegovo neizbežno uništenje opisano je kao konačna pobeda Dobrog nad zlom u Mesijanskom Dobu. Postoji mnogo uglova gledanja na Antihrista u Kur’anu i Hadisima. Najviše informacija se dobijaju od samog Božijeg Poslanika Muhameda. Prema informacijama, Antihrist će da se pojavi između Iraka i Sirije, odmah nakon što počne bitka u Istanbulu. U Hadisu ne piše Istanbul, već Konstantinopolj, ali je to manje važno iz jednostavnog razloga što je Konstantinopolj bivše ime Istanbula. Najčešći opisi Antihristovih osobina su ti da će da ima jedno oko na koje će slabo da vidi i da će na sebi da ima islamski pečat Kafir (ili Kjafir: nevernik, nešto pokriveno, sakriveno) koji će mu biti na čelu. Pitate se zbog čega je Antihrist nazvan Mesijom? To je zbog jednog od sledećih razloga: zato što je slep u desnom oku (memsuhul-ajni), zato što mu je desna obrva nepravilnog oblika (memsuhul-hadžibi) ili zato što će da proputuje celom Zemljom, tako da neće da ostane mesto koje neće da poseti, osim Meke i Medine (jesihu fil-erdi). Kratak osvrt na Antihrista je da, u stvari, i Iluminati kao svoj znak koriste jedno oko na vrhu piramide, što mene, a – siguran sam – i Vas, asocira upravo na Antihrista. Isto tako, zanimljiva činjenica je da je u Islamu Antihrist opisan kao Jevrej i to je potvrđeno u Hadisu koji kaže da će skoro svi njegovi sledbenici da budu Jevreji, što nam nameće zaključak da je drugi jevrejski Mesija u stvari Antihrist, lažni Mesija u koga će oni slepo da veruju, u čemu se slažu i Hrišćani i Muslimani. Antihrist će biti jako moćna osoba na ovom svetu. Privući će dosta ljudi. Za njega će da se čuje i na Istoku i na Zapadu. Najveći cilj Antihrista je da uveri ljude da je on svemoguć (neuzubillah). Za vreme svoje vladavine, pokušavaće da skrene ljude sa pravog puta i da ih nagovori da se pridruže njemu i njegovom cilju. El-Bejheki je u delu »El-Ba’s Ven-Nusur« zabeležio:
  »
  El-Hulejmi navodi da je prvi predznak Antihrist, zatim silazak Isusa Hrista, jer, kada bi izlazak Sunca sa Zapada bio pre ovoga, nevernicima ne bi koristilo verovanje, a poznato je da će da im koristi. Kako će se sve vere objediniti u Islamu, ako im njihovo prihvatanje pravoga puta tada neće koristiti?
  Opis Antihrista je veoma detaljan i jasan. To će da bude čovek, potomak Adama, unakaženog tela, šejtanskog ponašanja, izgleda i naravi. Pažnju posebno privlači rečenica Poslanika Muhameda:
  »
  Roditelji Dadžalovi će živeti trideset godina bez potomstva. Zatim će se roditi slep dečak od koga neće da bude ni kakvog dobra. Njegovo oko spava, a srce mu je budno. Otac mu je visok, mršav, dugog nosa, kao kljun ptice, a majka dugih, snažnih ruku i ogromnih dojki.
  Ima i nekoliko hadisa koji opisuju Antihrista. Poslanik Muhamed kaže: 1. »On je debeo čovek, crvene puti, velike glave, ćorav u jedno oko.« 2. »Mesih Dadžala je čovek niskog rasta, debeo, kovrdžave kose, poremećenog izgleda, ćoravog oka.« 3. »Kosa na glavi Dadžala je u kovrdžavim pramenovima.« 4. »Zaista je Dadžalovo levo oko suvo.« 5. »On je ćorav u desnom oku, kao da je suvo grožđe.« 6. »Zaista je on ćorav, a vaš Gospodar nije ćorav. Između njegovih očiju je napisano kjafir i to će pročitati svaki Musliman«, a u drugoj predaji se kaže: 7. »Između očiju mu je napisano K. F. R.« Da bi to postigao i uverio ljude sa čvrstom verom, on će učiniti čudo koje je slično čudu koje je učinio Isus Hrist, vaskrsnuvši Lazara. Dadžal će učiniti apsolutno istu stvar. Sa tim što će Dadžal da ubije i da oživi istu osobu pred masom ljudi (ta osoba će biti Šejtan). Imaće najviše onih sledbenika koji su sa slabom verom u Boga ili nikakvom. Ali on nikada neće biti ni blizu Boga. Dadžal će obići ceo svet osim dva mesta, gde neće u opšte moći da uđe, a to su Meka i Medina. U isto vreme će Bog da pošalje Isusa Hrista za spas čovečanstva. On će se spustiti na istočnoj strani Damaska i staviće ruke na krila dva anđela (). Kada spusti svoju glavu, iz nje će da mu padaju velike kapi znoja, a kada podigne glavu ― nevernici će da budu rasterani. Svaki nevernik koji oseti njegov miris tela će umreti, a njegov dah će da se oseti daleko koliko on može da vidi. Onda će da potraži Dadžala, dok ga ne uhvati i ne ubije. Dok Hrišćani već imaju svog Mesiju, Isusa Hrista, kod Muslimana i Jevreja je stvar ― malo drugačija. U Islamu se smatra da će pravi Mesija tek da dođe na kraju Sudnjeg Dana (identično i verovanju Jevreja). Muslimani veruju da će Mesija da bude Imam Mehdi, a evo i njegovog opisa: Prema legendi, Muhamed Ibn Al-Hasan Al-Mahdi (Imam Mehdi), rođen je 869. godine u gradu Samari u Iraku, 120 kilometara severno od Bagdada. Ši’iti (grana Islama) veruju da je u Samari Imam Mehdi otišao u stanje mirovanja. Veruju da nije umro, već da ga je Bog sakrio da bi se posle dolaska ujedinio sa Isusom Hristom. Njih dvoje će, prema Islamu, zajedno da izvrše misiju kojom će Zemlji da donesu mir i pravdu. Prema islamskom verovanju, Imam Mehdi je konačni spasitelj čovečanstva i poslednji od 12 Imama (asocira na hrišćanskih 12 apostola).
  
  
  

  Trostruki Mesec (Privezak)

  3.000 R. S. D./30 €

  Veštičije Kamenje

  3.000 R. S. D./30 €